CLIL

CLIL

CLIL ofwel voluit ‘Content and Language Integrated Learning’ is een werkvorm waarin de leraar het Frans, Engels of Duits als instructietaal gebruikt in een zaakvak bv: Aardrijkskunde in het Engels ...

Ons aanbod (kan nog wijzigen):

3de jaar ASO: 
- Lichamelijke opvoeding in het Frans
- Geschiedenis in het Engels


4de jaar ASO: 
- Lichamelijke opvoeding in het Frans
- Aardrijkskunde in het Engels


5de jaar ASO/TSO: 
- Chemie in het Engels in de wetenschappelijke richtingen
- Wiskunde in het Frans in de taalrichtingen
- Esthetica in het Frans


Meerwaarde?

- Je verbetert je communicatieve vaardigheden in deze talen.
- Je spreekt meer, spontaan en natuurlijk deze talen. Je hebt meer spreekdurf!
- Het is een extra uitdaging voor heel wat leerlingen. 
- Het is een extra troef later in je hogere studies (Erasmus) en op de arbeidsmarkt.