CLIL

CLIL

CLIL ofwel voluit ‘Content and Language Integrated Learning’ is een werkvorm waarin de leraar het Frans, Engels of Duits als instructietaal gebruikt in een zaakvak bv: Aardrijkskunde in het Engels ...

Vanaf het schooljaar 2017-2018 voeren we CLIL als optie in het 3de jaar ASO in voor twee vakken: Lichamelijke opvoeding in het Frans en Geschiedenis in het Engels.

Vanaf 2018-2019 kan je ook in 4 ASO kiezen voor Lichamelijke opvoeding in het Frans of Aardrijkskunde in het Engels.

Meerwaarde?

- Je verbetert je communicatieve vaardigheden in deze talen.
- Je spreekt meer, spontaan en natuurlijk deze talen. Je hebt meer spreekdurf!
- Het is een extra uitdaging voor heel wat leerlingen. 
- Het is een extra troef later in je hogere studies (Erasmus) en op de arbeidsmarkt.