CLIL: Geschiedenis en Aardrijkskunde in het Engels? Of Lichamelijke opvoeding in het Frans?

CLIL fwel voluit ‘Content and Language Integrated Learning’ is een werkvorm waarin de leraar het Frans, Engels of Duits als instructietaal gebruikt in een zaakvak bv: Aardrijkskunde in het Engels ...

Vanaf het schooljaar 2017-2018 voerden we CLIL als optie in het 3de jaar ASO in voor twee vakken: Lichamelijke opvoeding in het Frans, Geschiedenis in het Engels.  

Volgend schooljaar kan je in het 4de jaar ASO kiezen voor Lichamelijke opvoeding in het Frans en Aardrijkskunde in het Engels.

Enkele leerlingen van 3 ASO getuigen over hoe zij CLIL ervaren: