SODA eindfeest voor 5-6-7 BSO

Gisterenmiddag was het feest in het Ursulinenstraatje. De leerlingen van 5,6 en 7 BSO die een SODA-attest behaalden werden uitgenodigd op het SODA eindfeest. We vierden dit met een croque van de krokfiets en een drankje. Proficiat!

Met het SODA-attest evalueren we naast vaardigheden en kennis ook attitudes. Het gaat om vakattitudes binnen de vakken en schoolgebonden attitudes die aanleunen bij professionele attitudes.

Het attest beloont leerlingen die tijdens het schooljaar een goed tot uitmuntend attituderapport behaald hebben. Het SODA-attest is daarom een beloning voor leerlingen die uitblinken in Stiptheid, Orde, Discipline en een professionele Attitude. Leerlingen kunnen hun SODA-attest later voorleggen aan hun toekomstige werkgever.

 

SODA eindfeest SODA eindfeest SODA eindfeest SODA eindfeest 

 

Meer foto's kan je hier bekijken.