6 STW en 6 GWW op ontdekking in de Condroz

Tijdens de lessen Aardrijkskunde kregen de leerlingen van 6 GWW en 6 STW al heel wat uitleg over landschapsvorming met behulp van exogene en endogene processen. Tijd om dit nu zelf op het echte terrein te gaan ontdekken. De leerlingen trokken met hun leraren naar de Condroz. Ze legden verbanden tussen geomorfologische structuren, geologische en lithologische opbouw van een gebied, de impact van het menselijk ingrijpen en het landschappelijk uitzicht op het terrein. Ze verkenden een halve dag het gebied in Celles en een halve dag aan de Rotsen van Freyr in Dinant.

 

Condroz Condroz Condroz Condroz Condroz