Leerlingen van 5 ASO en TSO krijgen bezoek van de Uraniamobiel

Uraniamobiel is een mobiel laboratorium van de volkssterrenwacht Urania. Met de meest moderne technische middelen, de meest recente beelden en enkele traditionele didactische attributen geven de ervaren lesgevers van Urania een boeiende uiteenzetting over het zonnestelsel en de kosmos.

De leerlingen van 5 ASO en TSO kregen in het kader van de lessen aardrijkskunde een onderdompeling in de wondere wereld van de kosmos!

Uraniamobiel Uraniamobiel