Nieuwsbrief

Per maand verschijnt er de Nieuwsbrief en de maandkalender met het overzicht van de georganiseerde activiteiten en nieuws voor ouders en leerlingen.

U kan de nieuwsbrieven en kalenders terugvinden op Smartschool onder 'intradesk 'Communicatie en leerlingen' of een papieren exemplaar aanvragen via het leerlingensecretariaat.

Smartschool kan u bereiken op onze website onder de knop 'Snel naar' - Smartschool. Elke leerling heeft begin september een account voor zichzelf én inloggegevens voor de ouders meegekregen. 

Ouder(s) en leerling tekenen elke maand het strookje voor kennisname.

Jaarkalender 2019-2020

Bekijk hier de jaarkalender.