Schoolreglement

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN DE BESTE VRIENDEN

Wanneer je inschrijft in onze school, gaan je ouders en jijzelf akkoord met het volledige schoolreglement. Daarom vragen we je om ons schoolreglement goed te lezen. We verwachten een stipte naleving.

 

Ons schoolreglement bestaat uit vier delen:

Deel I: onze missie en visie, ons pedagogisch project en de engagementsverklaring tussen je ouders en onze school.

Deel II: het reglement

1 Inschrijvingen en toelatingen

2  Onze school

3  Studiereglement

4  Leefregels, afspraken, orde en tucht

Deel III: nuttige informatie over diverse onderwerpen. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.

Deel IV: de bijlagen.

 

Deze vier delen maken samen met het praktische ABC  en de 3 basisafspraken (in je agenda en op de website) integraal deel uit van het schoolreglement. Het ABC is een concrete vertaling van het schoolreglement.