Wat meebrengen bij inschrijving?

Voor iedereen

 • digitale identiteitskaart of Kids-ID van de leerling die ingeschreven wenst te worden; (of ander officieel document dat het rijksregisternummer van het kind vermeldt)
 • bewijs studietoelage (indien van toepassing).


Voor 1ste jaars UM’ers:

 • origineel getuigschrift basisonderwijs - advies van de basisschool of het CLB;
 • indien mogelijk de BASO-fiche;
 • Indien van toepassing: bewijs van studietoelage.

   


Leerlingen van 1B zorgen ook voor:

 • schoolattest of bewijs van gevolgde leerjaren

 

Voor andere leerjaren UM (instromers):

 • laatste rapport van de vorige klas;
 • advies van klassenraad of CLB;
 • overzicht van de secundaire schoolcarrière met alle eindrapporten van de vorige jaren. 

   


Iedereen moet tijdens de definitieve inschrijving

 • akkoordverklaring met het opvoedingsproject en het schoolreglement ondertekenen;
 • inschrijvingsformulier ondertekenen;
 • formulier keuze lessenpakket ondertekenen;
 • boeken worden online besteld, er kan onder begeleiding ook online besteld worden op school.